Zinnelijkheid

Als je van iemand zegt dat hij zinnelijk is, bedoel je dat die persoon vooral lichamelijk georiënteerd is en dat boven het denken, en zelfs soms ook boven het voelen stelt. Zinnelijkheid is lichamelijkheid in de brede zin van het woord, lijfelijkheid, waarbij alle zintuigen gretig gebruikt worden. Oogcontact, lijf tegen lijf, warme nabijheid, seksualiteit, het ruiken van een verse scheet.

In onze Westerse maatschappij vinden we zinnelijkheid maar lastig en, dikwijls, vies. We zijn elkaar niet nabij, ontmoeten elkaar bij voorkeur niet fysiek. Een ferme handdruk, drie kussen in de lucht. Misschien ongewild in trein of tram of, met mate toegestaan, sauna.

Het lijfelijke staat voor ons gelijk aan het dierlijke in de mens: geweld, seks, eten en drinken, ontlasten. En daar voelen we ons in toenemende mate minder op ons gemak bij. Ons Protestantse gedachtegoed en de Verlichting, met haar voorliefde voor de ratio, zijn daar mede debet aan. Evenals de moderne samenleving die weinig opheeft met niet-gereguleerde ongeremdheid en het echte, blote zijn.

De weinigen in onze samenleving die na hun opvoeding nog zinnelijk gedrag durven of kunnen laten zien - het wordt er uitgeramd - hebben het zwaar. Degenen met wie ze verkeren, raken meestal in verwarring want interpreteren het zinnelijke totaal verkeerd.

Waar lijfelijkheid enkel nog staat voor surrogaten als enerzijds Rambo en miss Pornostar - met geschoren vagina, dat wel - en anderzijds voor een androïde lifestyle beleving zonder kraak of smaak, is de zinnelijkheid allang verdwenen. Behalve in onze dromen dan.

Web Analytics Made Easy - Statcounter