Verstillen

Verstillen is een beweging, een proces, van druk naar stil. Het houdt in dat je als wezen, met je hele zijn, stil aan het worden bent. Dat je alles loslaat waarmee je je bezighoudt en zodoende tot rust komt.

Door te verstillen krijg je beter zicht op wat voor jou van wezenlijk belang is. Wellicht is het beeld van de mens die in een bos afstemt op de bomen om hem heen passender. Want uiteindelijk stemt die mens af op de stemmen en stiltes in hemzelf; op zijn angsten, verdrieten en boosheden.

Stilte is de afwezigheid van gekakel en gekwetter, het lawaai van alledag. In de stilte hoor je jezelf beter. Hoef je je - kun je je - niet meer verbergen. Alles wordt zichtbaar, alles mag er zijn.

Naast het gewone verstillen is er ook het grote verstillen: de beweging over de jaren heen, van veel naar weinig lawaai maken, van veel naar weinig ruimte innemen. Tot je uiteindelijk tevreden en in harmonie met jezelf kunt leven, genoeg hebt aan weinig, en jezelf langzaamaan voorbereidt op de dood.

Het is zo'n mooi woord, verstillen. Als je het uitspreekt, weet je: dit woord is van de oude tijden en niet van de moderne facebook-generatie. Het begrip is daar te rijk voor en staat vooralsnog te ver van hen af.

Stilte brengt mensen terug tot wat ze in de kern zijn: kwetsbare, bange wezens in een grote, riscovolle wereld.

Web Analytics Made Easy - Statcounter