Verlossing

De filosofen betogen het, de boedhisten en somber gestemde gelovigen prediken het: leven is lijden, en daaraan valt voor niemand te ontkomen. We zijn allemaal uit het paradijs verdreven.

Een sombere boodschap die maar weinigen aanspreekt, laat staan inspireert, en die we daarom bij voorkeur ontkennen of afdoen als gebeuzel.

Toch zijn we niet helemaal gek en weten we drommels goed dat er een kern van waarheid zit in wat ze zeggen. En dus geven we van de weeromstuit ruim baan aan al die zelfbenoemde verlossers en troostgevers die ons voorhouden dat het wèl goed met ons komt - op voorwaarde natuurlijk dat we naar hen luisteren. Die blahblah-mensen die een simpel zwart-wit schema van goed en fout creëren en daarmee voor onze ogen zwaaien.

De volksmenners die weten wie de vijanden zijn, de columnisten die even aangeven waarom die en die bevolkingsgroepen het fout hebben en niet zo moet zeuren, de websites die handelen in haat en meer, de sociale media die ons een bubbel op maat bieden, de administrateurs en politici die voor ons de regels vaststellen waaraan we ons dienen te houden omdat ze weten wat goed is en wat niet, de guru's die ons uitleggen waar we geluk kunnen vinden, de wetenschappers die ons vertellen hoe het zit, de graaiers die ons al die rotzooi in de maag splitsen en pretenderen dat leuk & genieten is waar het om draait.

De mens is een mens en zwak tot in het diepste van zijn wezen. Hij wil het liefst horen dat alles goed komt; hij wil verlost worden, en getroost. Hij wil bedrogen worden. Alles liever dan gewoon zijn leven te leven, van het begin tot het eind.

Web Analytics Made Easy - Statcounter