Status

Het begrip status is verbonden met dat van de pikorde, de rangorde van hoog naar laag die je aantreft bij mensen en dieren die samenleven in groepen. Waar pikorde van oorsprong een biologisch begrip is, is status een begrip uit de sociologie. Status is het sociale aanzien dat correspondeert en samengaat met een bepaalde plaats in de pikorde van een groep.

Zonder de aanwezigheid van anderen, in geest of in werkelijkheid, bestaat status niet. Status ontstaat in de interactie tussen mensen. Telkens opnieuw. Een vergadering van alfamannetjes die elkaar blikken toewerpen of juist negeren, buigen voor je vrouw, respect betonen aan je leidinggevende, respect afdwingen van een werkster.

Mensen vergelijken zich met elkaar, veelal automatisch en onbewust. Altijd, elk moment. Met betrekking tot alle mogelijke aspecten van het leven en het mens-zijn. En stellen als resultaat daarvan een onderlinge rangorde vast, de pikorde, continu opnieuw.

We gebruiken daarbij de regels die we daarvoor in onze opvoeding hebben geleerd en die ons door onze omgeving en cultuur worden aangereikt.

Niet verrassend leidt de constatering dat je een lagere status bezit dan een ander makkelijk tot verdriet en gevoelens van minderwaardigheid. Een hogere status daarentegen laat ons onszelf beter voelen; onze cultuur adoreert immers een hoge status, in wat dan ook. De meesten van ons proberen daarom hun status te verhogen. In wat dan ook. Van postzegels verzamelen tot vloggen.

Als iemand de status die hem in een bepaalde groep toekomt pertinent niet wenst te accepteren, wanneer hij weigert zijn positie in de geldende pikorde in te nemen, kan dat leiden tot strijd, zelfs tot oorlog. Daarvan zijn er vele voorbeelden voorhanden.

Uiteindelijk is al dat gedoe rondom status en pikorde niets meer dan een afgeleid surrogaat voor de werkelijke, absolute macht binnen de groep. Die uiteraard aan slechts één persoon kan toevallen. Status is een fopspeen, een zoethoudertje. Kijk míj eens stappen, ik ben óók machtig, ik doe er óók toe.

De enkelen die, bijna onmogelijk, niet meedoen aan dit spel, worden wantrouwend bekeken of zelfs geminacht. Want wat is status nou zonder de erkenning ervan door anderen? Niets toch?

Web Analytics Made Easy - Statcounter