Overtuigingen

Een overtuiging is een mening, een idee over hoe iets zit zonder dat we daar een overtuigend logisch bewijs voor hebben.

Veel van onze overtuigingen ontwikkelen we net als zo'n beetje alles wat we aan ideeën en normen en waarden hanteren, als imprints tijdens de periode van het opgroeien. Hoe onze ouders toen met ons omgingen, hoe ze naar het leven keken en het leefden, was, niet raar, daarbij van grote invloed. Evenals hoe wij, stapsgewijs reagerend en lerend, omgingen met wat op ons afkwam.

Onze overtuigingen, vermomd als normen en waarden, geven richting aan ons leven. In hoe we anderen en onszelf, situaties en problemen tegemoet treden en ons leven leven. Zó is het, dit is goed, dit is fout, dit is fantastisch; het is maar weinigen gegund zich later echt van deze overtuigingen los te maken.

Soms echter hebben we overtuigingen en denkpatronen ontwikkeld die zo beperkend danwel destructief zijn dat we in ons leven vastlopen, of minstens grote moeite hebben ons leven te leven.

Zoals bijvoorbeeld het idee dat we als persoon niets voorstellen, dat we niet deugen. Dat we vooral hard moeten werken en niet mogen voelen. Dat we altijd lief moeten zijn en ons moeten aanpassen. Dat we altijd ja moeten zeggen tegen degenen die boven ons staan. Dat het hebben van conflicten fout is.

Veel van deze overtuigingen bevatten in de kern iets wezenlijk goeds. De problemen beginnen wanneer we het idee erachter tot in het extreme door te trekken, het plat slaan tot een eenduidig wit of zwart. Dat is echter iets wat wij mensen graag doen, wat van nature in ons zit, terwijl balanceren, het enerzijds anderzijds uitmodelen, we maar lastig vinden.

Toch: leer je beperkende overtuigingen kennen, waar ga je de mist in, en pas ze hoe moeilijk je dit misschien ook vindt aan aan de realiteit, aan hoe je nu in elkaar steekt. Het zal je veel brengen.

Web Analytics Made Easy - Statcounter