Nostalgie

Uit het Frans, en niet te verwarren met heimwee. Nostalgisch zijn, nostalgie voelen, betekent: het heden afwijzen en onderwijl idealiserend terugverlangen naar een manier van leven en zijn die goed gekend is en goed bevallen, maar die nu niet meer is en ook nooit meer zal zijn.

Nostalgie is verbonden met verdriet en wanhoop, vanuit de wetenschap dat de manier van leven en zijn waarnaar je zo terugverlangt, definitief is verdwenen. En een ding weet je zeker: wat was zal nooit meer terugkeren, a la recherche du temps perdu, op zoek naar de verloren tijd; wat blijft zijn zoete, mooie herinneringen en een onvervuld verlangen naar.

Sommigen blijven in het terugverlangen hangen, het is hun leven geworden. Of zoals Bert Schierbeek het zegt: 'Liever achteruit kijken, liever niet vooruit kijken, en liever niet doodgaan.'

Nostalgie hoort bij het leven. Wanneer je er veel last van krijgt, betekent dit dat je op leeftijd komt. Veel te herinneren - en blijkbaar mooie herinneringen - maar minder toekomst. Het wordt zoetjesaan tijd om afscheid te nemen.

Maar nog even. Volhouden. En onderwijl die herinneringen koesterend.

Web Analytics Made Easy - Statcounter