Moed & moedig zijn

Een definitie. Moed is de morele kracht waaruit je ondanks angst, conflict en tegenslag, handelt naar eigen opvattingen en geweten. Handelen uit moed leidt tot zelfbevestiging.

Binnen de existentiële filosofie - maar niet alleen daar, ook de Griekse filosofen wisten al over moed te vertellen - is moed, net als angst, een kernbegrip. Moed is dan datgene wat de angst, de levensangst, kadert en handen en voeten geeft. Moed is de innerlijke kracht die je in staat stelt je leven te leven.

Aangaan wat je in het leven wilt of moet aangaan is zelden eenvoudig. Misschien vind je het eng, verwacht je tegenwerking, of ben je bang voor kritiek of dat iemand je uitlacht. Om het dan tóch aan te gaan, moet je moed verzamelen.

Als kind slapen in het donker met de bewegende schaduwen op de muur, vragen voor loonsverhoging bij die vervelende baas, je laten gelden op een vergadering met veel bobo's, toegeven dat je je beloftes niet waar kunt maken of gelogen hebt, weggaan bij je partner na een lange relatie, vechten in een oorlog, iemand helpen die afgetuigd wordt.

Het esssentiële aan moedig zijn is dat je, telkens weer, je grenzen opzoekt en, nadat je bent aangegaan wat je moest aangaan, een tevreden, prettig gevoel ervaart en trots bent op jezelf.

Door je angsten op te zoeken en te accepteren, door de conflicten aan te gaan die je nodig acht, door tegenslag te overwinnen, kom je tot een diep besef waarvoor je staat. Moedig zijn helpt je een eigen identiteit te ontwikkelen.

Zonder enige moed, en ook naarmate iemand minder moedig is, blijft de ik een platte, inhoudsloze ik, meewaaiend met alle winden en zonder de kracht grenzen te stellen.

Mensen die de moed missen of hebben opgegeven moedig te zijn, zinken weg in een moeras van nietsigheid - ik kan het niet, ik deug niet, ik durf niet, ik stel niks voor. Ze weten niet (meer) waarvoor ze staan en waarbij ze horen. Ze weten niet meer te leven.

Moed is geen moeilijk concept. Je hoeft zelden iemand uit te leggen wat het precies betekent of inhoudt. Als ik het er weleens met mijn dochter, negen jaar, over heb, kom ik op: moed is dat wat je eng vindt tóch doen, omdat je het wilt of nodig vindt.

Als je geleerd hebt moedig te zijn, dat is, geleerd hebt te leven, is de volgende stap dat je voldoende moed verzamelt om je te verzoenen met de eindigheid van het leven, met je eigen dood. Als dat je eenmaal gelukt is, kun je stellen dat je weet wat echte moed is.

Web Analytics Made Easy - Statcounter