Hoop

Hoop is dat wat je mist concreet maken en projecteren in de toekomst.

Hoop is aards en bijna tastbaar. Hoop kun je benoemen, zowel naar vorm en inhoud als naar het tijdsbestek waarin dat waarop je hoopt, realiteit wordt of dient te worden.

Een man die een beter leven wil, een vrouw die een man wil die haar niet bedriegt, een kind dat zich een broertje wenst, een schrijver die droomt van roem, een oude man die dood wil.

Hoop hoort bij verlangen zoals een fles hoort bij zijn inhoud. Je kunt hoop zien als de vertaling van het verlangen, als de bewuste stem van iets wat maar lastig onder woorden kan worden gebracht. Verdriet, pijn, eenzaamheid. Erkenning van wat er is.

Zoals de mens niet zonder verlangen kan, kan hij ook niet zonder hoop. Er zou anders niets van hem overblijven.

Web Analytics Made Easy - Statcounter