Geluk

Geluk bestaat niet. Althans de lang- en eeuwigdurende versie ervan. Wat wel bestaat zijn momenten en korte periodes van opperste tevredenheid met jezelf en het leven, meestal in combinatie met afwezigheid van tegenslag en lijden.

Immers, datgene wat een mens nodig heeft om geluk te kunnen ervaren, namelijk, acceptatie van wat er is en van wat hij kan verwachten, kan hij slechts voor even opbrengen.

De reden hiervoor is dat mensen van nature ongedurig zijn; ze kennen, simpel gezegd, teveel innerlijke spanning. Spanning die nodig is en bij leven hoort en het wezen scherp houdt, hem als het ware langs de afgrond van mogelijk lijden en gebrek leidt.

Een mens is geprogrammeerd om te streven naar iets en slechts éven de aandacht op dat iets te richten en dan weer verder te gaan. Doet hij dit niet of wordt hem dit afgenomen of onmogelijk gemaakt, wordt hij gek of depressief. Maar zeker niet gelukkig.

Geluk is slechts het momentane stillen van de hoop, het verlangen en het streven, juist voordat die weer gericht worden op iets anders. Omdat de innerlijke onrust van de mens dat nou eenmaal eist.

Web Analytics Made Easy - Statcounter