Domheid

Domheid kent een aantal betekenissen die alle teruggaan op een beperktheid van denken: je hebt een beperkt verstand of handelt op een zodanige manier dat het ingaat tegen het gezonde verstand.

In die zin is het niet het tegenovergestelde van intelligentie want je kunt intelligent zijn en toch dom handelen.

Domheid wil dan zeggen dat je jezelf of anderen benadeelt op basis van een idee of overtuiging die gebaseerd is op hebzucht, een waan, idealisatie of schijnredenering.

Het omgekeerde, dom zijn en toch intelligent handelen, kan ook. Je stijgt dan als het ware boven jezelf uit en handelt en denkt dusdanig dat iedereen je daarin respecteert.

Domheid en dom gedrag zijn, net als intelligentie en intelligent gedrag, relatieve begrippen met een culturele component; het is maar waarmee je het vergelijkt en in welke context je het plaatst.

Zo wordt het, bijvoorbeeld, in Nederland als dom gedrag gezien om verre familie te onderhouden terwijl dat in vele Afrikaanse landen juist intelligent en slim wordt gevonden.

Omgekeerd zijn er genoeg samenlevingen waarin het opbergen van bejaarden in gestapelde huizen en het hen verbieden te werken als oliedom gedrag wordt gezien. Terwijl dat nou juist in landen als Nederland als summum van intelligent en sociaal weldenkend handelen wordt gezien.

Wat dom is en wat niet, is zeer relatief.

Web Analytics Made Easy - Statcounter